Nhà phố 5 x 11

Công trình : Nhà phố 
   Diện tích : 5 x 11 
   Qui mô : Trệt + Lầu + Mái BTCT 
 

Các tin khác

Liên Hệ Tư Vấn +