Nhà phố 4 x 15 - Kinh Doanh

Công trình : Nhà phố 
   Diện tích : 4 x 15 
   Qui mô : Trệt + Lửng + 2 Lầu + Mái BTCT 
 
 
Các tin khác

Liên Hệ Tư Vấn +