Biệt thự vườn - Vũng Tàu

 
Chủ Đầu Tư : Lý Thanh Phong
   Địa điểm : Đường Đô Lương , Thành Phố Vũng Tàu 
   Qui mô : Trệt + Lầu + Áp mái + Mái ngói BTCT
   Diên tích thiết kế : 290 m2
   Thời gian thực hiện : 2 tháng
Các công trình khác

Liên Hệ Tư Vấn +